Cookies duhet të jenë të aktivizuara në shfletuesin tënd

Dy cookies janë përdorur në këtë site.

Kryesorja është session cookie, që zakonisht quhet MoodleSession. Ju duhet ta lejoni këtë cookie në browser-in tuaj që të ketë vazhdimësi në logimin tuaj nga faqja në faqe. Kur ju delni nga logimi (log out) ose e mbyllni browser-in kjo cookie prishet (në browser-in tuaj dhe në server).

Cookie tjetër është thjeshtë për konveniencë, zakonisht quhet diçka si MOODLEID. Ajo vetëm kujton username tuaj brenda browser-it. Kjo dmth se kur ju ktheheni tek ky site, fusha "username" te faqja e login page do të jetë tashmë e mbushur për ju. Eshtë mirë ta refuzoni këtë cookie - ju duhet thjeshtë ta rishtypni username-in tuaj sa herë që logoheni.